เข้าสู่ Cook Book ส่วนตัว
E-Mail
ลงทะเบียนสมาชิก
Password
ลืมพาสเวิร์ด
 
   

Food Pedia

ขนมปังโฮลวีต

ขนมปังโฮลวีต

whole wheat bread [โฮล-วีต-เบรด]

ขนมปังที่ใช้แป้งโฮลวีต (whole wheat คือแป้งที่ไม่ผ่านการขัดสี) ในการทำใช้ส่วนผสมเหมือนขนมปังขาวคือ แป้งสาลี เกลือ ยีสจต์ น้ำ แต่แทนแป้งสาลีครึ่งหนึ่งด้วยแป้งสาลีบดหยาบที่ไม่ขัดสี

สูตรอาหารที่ใช้ขนมปังโฮลวีต เช่น แซนวิชโฮลวีตปูอัดคลุกไข่กุ้ง, แซนวิชโฮลวีตเซอร์ลอยด์

image : etamifad

???????????