เข้าสู่ Cook Book ส่วนตัว
E-Mail
ลงทะเบียนสมาชิก
Password
ลืมพาสเวิร์ด
 
   

Food Pedia

ผงฟู

ผงฟู

Baking Powder [เบก-กิ้ง-พาว-เด้อ]

ผงฟูเป็นสารที่ทำให้เกิดการขึ้นฟู มีส่วนผสมระหว่างเบกกิ้งโซดากับกรด หรือเกลือของกรดและแป้ง ซึ่งการขึ้นฟูจะเกิดขึ้นระหว่างการอบ ส่วนที่กรดจะทำปฎิกริยากับเบกกิ้งโซดา จึงทำให้เกิดฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนมจึงขึ้นฟูทำให้เนื้อขนมที่ได้มีความโปร่งเบา

ในท้องตลาดจะมีอยู่ 2 ประเภทคือ
1. ผงฟูกำลังหนึ่ง (single acting หรือ fast action)
ผงฟูจะผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาทันทีอย่างรวดเร็ว ขณะที่ผสมกันและระหว่างที่รอเข้าอบ ดังนั้นต้องทำการผสมและอบอย่างรวดเร็ว ถ้าไม่อบทันที ขนมจะขึ้นฟูไม่ดีเท่าที่ควร

2. ผงฟูกำลังสอง (double action)
เป็นผงฟูที่ผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สองขึ้น คือในขั้นตอนการผสมส่วนหนึ่ง และอีกส่วนเกิดขึ้นขณะเจอความร้อนคือการอบ ผงฟูกำลังสองเป็นที่นิยมและหาซื้อได้ง่าย เพราะไม่ต้องเร่งรีบในการผสม และการอบ

วิธีทดสอบผงฟูว่าเสื่อมคุณภาพหรือยัง ทำได้โดยใส่ผงฟู 1 ช้อนชาในน้ำร้อน 1 ถ้วยตวง ถ้ามีฟองอากาศขึ้นมาอย่างรวดเร็ว และค่อยๆ ช้าลง แสดงว่าผงฟูมีคุณภาพดี

ควรใส่ขวดปิดฝาให้สนิท เก็บให้ห่างจากความร้อนและแสงแดด ควรใช้ให้หมดก่อนวันหมดอายุ ดังนั้นควรซื้อในปริมาณที่เหมาะสม

???????????