เข้าสู่ Cook Book ส่วนตัว
E-Mail
ลงทะเบียนสมาชิก
Password
ลืมพาสเวิร์ด
 
   

Food Pedia

สารเสริมประสิทธิภาพ

สารเสริมประสิทธิภาพ

Emulsifier [อิ-มัล-ซิ-ไฟ-เออร์]

ทำหน้าที่รวมไขมันกับน้ำให้เป้นเนื้อเดียวกันเพื่อเพิ่มปริมาตรและคุณภาพของเค้กให้ดีขึ้น ช่วนให้เนื้อเค้กละเอียดขึ้น นุ่ม และมีคุณภาพในการเก็บดีขึ้น คุณสมบัติ ใช้ในการผสมเค้กแบบขั้นตอนเดียว ไม่ยุ่งยากประหยัดเวลา,ช่วนในการรวมตัวของส่วนผสม ทำให้ส่วนผสมเนื้อเนียน,ช่วยให้ปริมาตรเค้กใหญ่ขึ้น เนื้อเค้กขึ้นฟู,ช่วยให้เนื้อเค้กที่ได้ละเอียดนุ่ม ปริมาณการใช้ ร้อยละ 12 - 15 ของน้ำหนักไขมันในสูตร ทำให้ลดปริมาณไขมันในสูตรได้ ใช้ผสมพร้อมกับไขมันEmulsifier ทีใช้ทั่วไปได้แก่ EC25K และ SP หรือ Ovalet

EC25K (อีซี25เค)
เป็นสารทีใช้ในเค๊กที่มีไขมันเป็นส่วนผสมหลัก มีลักษณะคล้ายมันหมู เป็นครีมข้น มีสีเหลืองครีม เหมาะสำหรับเค๊กเนย หรือชิฟฟ่อน
คุณสมบัติ
1. ใช้ในการผสมเค๊กแบบขั้นตอนเดียว ทำให้ไม่ยุ่งยาก ประหยัดเวลา
2. ช่วยในการรวมตัวของส่วนผสม ส่วนผสมจึงมีเนื้อเนียน
3. ช่วยให้ปริมาตรของเค๊กใหญ่ขึ้น เนื้อเค๊กที่ฟู
4. ช่วยให้เนื้อเค๊กที่ได้ละเอียดนุ่ม

ปริมาณในการใช้ และวิธีการใช้
ประมาณ 12%-15% ของน้ำหนักไขมันในสูตร ซึ่งจะทำให้ลดปริมาณไขมันในสูตรได้วิธีใช้ง่ายๆ คือตีพร้อมไขมันในสูตร เช่นเนย เก็บในภาชนะปิดสนิท เก็บในที่แห้งและเย็น อย่าให้สัมผัสแสงแดโดยตรง และห่างจากสารที่มีกลิ่นต่งๆ


SP (เอสพี) / Ovalet (โอวาเลต)
เป็นสารที่ใชในการทำเค๊กที่มีไข่เป็นส่วนผสมหลัก มีลักษณะเป็นครีมใส สีน้ำตาลอ่อน มีกลิ่นหอมอ่อนๆ เหมาะสำหรับ เค๊กไข่, ซาลาเปา
คุณสมบัติ
1. ใช้ในการผสมเค๊กแบบขั้นตอนเดียว ทำให้ไม่ยุ่งยาก ประหยัดเวลา
2. สามารถตั้งส่วนผสมทิ้งไว้เพื่อรออบได้ประมาณ 2-3 ชั่วโมง
3. ช่วยให้เนื้อขนมละเอียด นุ่ม และเก็บความชื้นได้นาน

ปริมาณในการใช้ และวิธีการใช้
ปริมาณ 2% ของน้ำหนักรวมของแป้ง น้ำตาลและไข่ หรือ 3%-5% ของน้ำหนักแป้ง วิธีใช้อคือผสมพร้อมกับของเหลวในช่วงแรก และเก็บในภาชนะที่ปิดสนิท แห้งและเย็น

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
EC25K
http://www.foodietaste.com/FoodPedia_detail.asp?id=333

SP
http://www.foodietaste.com/FoodPedia_detail.asp?id=334

ovalet
http://www.foodietaste.com/FoodPedia_detail.asp?id=335

???????????