เข้าสู่ Cook Book ส่วนตัว
E-Mail
ลงทะเบียนสมาชิก
Password
ลืมพาสเวิร์ด
 
   

Food Pedia

นมผงขาดมันเนย

นมผงขาดมันเนย

nonfat dry milk [นอน-แฟต-ดราย-มิลค]

นมที่แยกเอาน้ำและไขมันส่วนใหญ่ออกเกือบหมด

???????????