เข้าสู่ Cook Book ส่วนตัว
E-Mail
ลงทะเบียนสมาชิก
Password
ลืมพาสเวิร์ด
 
   

Food Pedia

ฟรอสติ้ง

ฟรอสติ้ง

frosting [ฟรอส-ติ้ง]

ส่วนผสมของน้ำตาลที่อาจปรุงสุกหรือไม่สุกก็ได้ใช้เคลือบแต่งหน้าเค้กหรือขนมอื่นๆ

???????????