เข้าสู่ Cook Book ส่วนตัว
E-Mail
ลงทะเบียนสมาชิก
Password
ลืมพาสเวิร์ด
 
   

Food Pedia

แมราสคิโนเชอรี่

แมราสคิโนเชอรี่

maraschino cherries [แม-ราส-คิ-โน-เชอ-รี่]

ลักษณะคล้ายผลไม้แช่อิ่ม แต่เป็นเชอร์รี่ในน้ำเชื่อมเจือจาง ใช้ประดับหน้าเค้ก

???????????