เข้าสู่ Cook Book ส่วนตัว
E-Mail
ลงทะเบียนสมาชิก
Password
ลืมพาสเวิร์ด
 
   

Food Pedia

มะเขือเทศสีเขียว

มะเขือเทศสีเขียว

green tomato [มะเขือเทศสีเขียว]

มะเขือเทศสีเขียว จะมีเปลือกสีเขียว เพราะเป็นมะเขือเทศที่ยังไม่สุก เหมาะที่จะใช้ใส่ใน ชัทนี่ (chutney) แต่ก็ยังมีมเขือเทศสีเขียวบางชนิดที่เมื่อสุกก็ยังคงมีผิวสีเขียว

???????????