เข้าสู่ Cook Book ส่วนตัว
E-Mail
ลงทะเบียนสมาชิก
Password
ลืมพาสเวิร์ด
 
   

Food Pedia

คุ๊กกี้

คุ๊กกี้

Cookie [คุ๊ก-กี้]

คุ๊กกี้มีหลายชนิด เช่น คุ๊กกี้บาร์ ซอฟต์คุ๊กกี้ คุ๊กกี้แบบกรอบ ซึ่งคุ๊กกี้แต่ละชนิดก็จะมีลักษณะเนื้อขนมที่แตกต่างกันออกไป บางชินเนื้อขนมจะใกล้เคียงกับเนื้อเค๊ก บางชนิดมีเนื้อนุ่ม บางชนิดมีเนื้อแห้งกรอบ

สำหรับเนื้อคุ๊กกี้ที่มีเนื้อขนมคล้ายเนื้อเค๊ก เช่นคุ๊กกี้บาร์ หรือซอฟคุ๊กกี้ ควรใส่กล่องหรือถุงนำไปแช่ในตู้เย็น หรือช่องแข็งเมื่อต้องการจำหน่ายก็ทยอยบรรจุ โดยอาจนำไปอุ่นในเตาด้วยอุณหภูมิต่ำ พอร้อน ทิ้งให้อุ่นนึงนำไปบรรจุกล่อง หรือถุงปิดสนทิ ก็จะได้คุ๊กกี้ที่ยังคงใหม่สดอยู่

คุ๊กกี้แบ่งประเภทได้ตามวัตถุดิบที่ใช้ดังนี้
1. คุ๊กกี้ที่มีไขมันเป็นส่วนผสมหลัก (คุ๊กกี้เนย) มีส่วนผสมและวิธีสมเหมือนเค๊ก ต่างกันที่คุ๊กกี้มีของเหลวน้อยกว่า
2. คุ๊กกี้ที่มีไข่เป็นส่วนผสมหลัก (คุ๊กกี้ไข่) มีวิธีการผสม และปริมาณไข่ในสูตรมากว่าแบบแรก เพื่อช่วยจับอากาศระหว่างผสม และขึ้นเป็นโครงสร้างให้คุ๊กกี้

คุ๊กกี้แบ่งประเภทได้ตามรูปร่างมีดังนี้
1. คุ๊กกี้หยอด - ส่วนผสมจะเหลว สามารถใช้หยอดลงบนถาดได้ หรือเป็นถุงบีบ
2. คุ๊กกี้กด - ส่วนผสมข้นกว่าแบบหยอด สามารถใช้กระบอกกดคุ๊กกี้ กดเป็นลายหรือรูปร่างตามต้องการ
3. คุ๊กกี้ปั้น - ส่วนผสมค่อนข้างแห้ง มีปริมาณไขมันสูงเหมาะสำหรับปั้นเป็นรูปร่างต่างๆ ได้
4. คุ๊กกี้คลึง - ส่วนผสมจะแห้ง สามารถใช้ไม้คลึงแป้งเป็นแผ่นได้ จากนั้นใช้พิมพ์กดคุ๊กกี้เป็นรูปร่างได้
5. คุ๊กกี้แท่ง - มีส่วนผสมคล้ายเค๊ก มักอบในพิมพ์ และตัดเป็นชิ้น คุ๊กกี้ชนิดนี้ส่วนใหญ่มีเนื้อนุ่ม
6. คุ๊กกี้แช่เย็น - คุณกกี้เมื่อทำรูปร่างเสร็จแล้วจะแช่เย็นเพื่อให้อยู่ตัว แล้วตัดเป็นชิ้นบางๆ เพื่อเข้าอบ

ข้อสำคัญในการบรรจุห่อจึงจำเป็นต้องแยกประเภทของคุ๊กกี้ชนิดนั้นๆ สำหรับคุ๊กกี้ที่มีเนื้อแห้งกรอบจะง่ายในการจัดเก็บ เมื่อพักขนมให้อุ่นแล้วสมารถบรรจุใส่กล่อง หรือถุงที่ปิดสนิท อย่าให้อากาศเข้า???????????