เข้าสู่ Cook Book ส่วนตัว
E-Mail
ลงทะเบียนสมาชิก
Password
ลืมพาสเวิร์ด
 
   

Food Pedia

อีซี 25 เค

อีซี 25 เค

EC25K [อี-ซี-ยี่-สิบ-ห้า-เค]

เป็นสารทีใช้ในเค๊กที่มีไขมันเป็นส่วนผสมหลัก มีลักษณะคล้ายมันหมู เป็นครีมข้น มีสีเหลืองครีม เหมาะสำหรับเค๊กเนย หรือชิฟฟ่อน
คุณสมบัติ
1. ใช้ในการผสมเค๊กแบบขั้นตอนเดียว ทำให้ไม่ยุ่งยาก ประหยัดเวลา
2. ช่วยในการรวมตัวของส่วนผสม ส่วนผสมจึงมีเนื้อเนียน
3. ช่วยให้ปริมาตรของเค๊กใหญ่ขึ้น เนื้อเค๊กที่ฟู
4. ช่วยให้เนื้อเค๊กที่ได้ละเอียดนุ่ม

ปริมาณในการใช้ และวิธีการใช้
ประมาณ 12%-15% ของน้ำหนักไขมันในสูตร ซึ่งจะทำให้ลดปริมาณไขมันในสูตรได้วิธีใช้ง่ายๆ คือตีพร้อมไขมันในสูตร เช่นเนย เก็บในภาชนะปิดสนิท เก็บในที่แห้งและเย็น อย่าให้สัมผัสแสงแดโดยตรง และห่างจากสารที่มีกลิ่นต่งๆ

???????????