เข้าสู่ Cook Book ส่วนตัว
E-Mail
ลงทะเบียนสมาชิก
Password
ลืมพาสเวิร์ด
 
   

Food Pedia

แพ็ตโก้-3

แพ็ตโก้-3

Patco3 [แพก-โก้]

คือสารเพิ่มคุณภาพสำหรับขนมปัง เป็นสารที่ใช้ปรับปรุงคุณภาพของขนมอบ ได้มาจากสารธรรมชาติ คือ ถั่งเหลือง นม และโปรตีนในรูปอื่น ๆ ดังนั้น จึงได้รับรองในด้านความปลอดภัย ให้ใช้ได้ผลิตภัณฑ์ขนมอบต่างๆ จากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา

วิธีการใช้นั้นจะมีอัตราส่วน 0.2 - 1.0 % ของน้ำหนักแป้ง แพ็ตโก้3 จะช่วยให้ขนมปัง โดนัท และขนมที่ขึ้นด้วยยีสต์อื่น ๆ มีเนื้อละเอียด นุ่ม มีขนาดใหญ่ขึ้น สามารถเก็บไว้ได้นาน

???????????