เข้าสู่ Cook Book ส่วนตัว
E-Mail
ลงทะเบียนสมาชิก
Password
ลืมพาสเวิร์ด
 
   

Food Pedia

พาสต้า trofie เป็นพาสต้าแบบเกลียว

Trofie

Trofie [-]

พาสต้าท้องถิ่นของแคว้น Liguria ลักษณะเป็นม้วนเส้นสั้น ทำมาจากการเอาแป้งพาสต้าแบบเรียบมาม้วนเป็นเกลียว ขนาดประมาณ 3-4 เซนติเมตร

::: สูตรอาหาร ที่เหมาะกับเส้นพาสต้า trofiei เช่น พาสต้าซอสเพสโต้ , พาสต้า ซอส genoese basil :::

???????????