เข้าสู่ Cook Book ส่วนตัว
E-Mail
ลงทะเบียนสมาชิก
Password
ลืมพาสเวิร์ด
 
   

Food Pedia

เค๊กไข่ คัสตาร์ด

เค๊กไข่

Sponge cake [สะ-ปัน-เค๊ก]

เค๊กไข่ คือเค๊กที่มีไข่เป็นส่วนผสมหลัก (foam type cake) โครงสร้างเกิดจากแป้งและไข่ ไม่มีไขมันเป็นส่วนผสม การทำเค๊กไข่ควรทำด้วยความระมัดระวัง เพราะฟองอากาศที่เกิดขึ้นจากการตีไข่ไม่แข็งแรงเหมือนเค๊กเนย ที่มีไขมันเป็นตัวจับอากาศ

เค๊กชนิดนี้เป็นเค๊กที่มีเนื้อฟูนุ่ม การขึ้นฟูและการขยายตัวเกิดจากการขยายตัวของฟองอากาศในขณะตีไข่ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด

1. เค๊กเมอร์แรงค์ (meringue / angle food cake) ที่ใช้พม
2. เค๊กสปันจ์ (sponge type cake) เค๊กชนิดนี้ใช้ไข่ทั้งฟอง หรือปริมาณไข่แดงทั้งหมดมากกว่าไข่ขาว

???????????