เข้าสู่ Cook Book ส่วนตัว
E-Mail
ลงทะเบียนสมาชิก
Password
ลืมพาสเวิร์ด
 
   

Food Pedia

น้ำส้มสายชูหมัก

น้ำส้มสายชูหมัก

vinegar [วิ-เน-ก้า]

น้ำส้มสายชูเป็น เครื่องปรุงรสอาหาร มีทั้งเป็นผลิตผลที่ได้จากธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์ทางเคมี มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ กรดน้ำส้ม (Acetic acid) มีคุณสมบัติที่ให้รสเปรี้ยว และเป็นกรดที่เหมาะสมในการรักษาคุณภาพอาหารยิ่งกว่ากรดชนิดใด ๆ เพราะไม่มีพิษต่อร่างกาย

น้ำส้มสายชูหมัก
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธัญพืช ผลไม้ หรือน้ำตาลมาหมักกับส่าเหล้าแล้วหมักกับเชื้อ น้ำส้มสายชูตามกรรมวิธีธรรมชาติ การหมักจะเปลี่ยนน้ำตาลที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ให้เป็นแอลกอฮอล์โดยอาศัย ยีสต์ที่มีตามธรรมชาติ เพื่อให้น้ำส้มสายชูที่หมักมีกลิ่นหอมและรสชาติดี จากนั้นจะอาศัยบักเตรีตามธรรมชาติ หรือการเติมบักเตรี เพื่อเปลี่ยนแอลกอฮอล์ให้เป็นกรดน้ำส้ม น้ำส้มสายชูหมักจะมีสีเหลืองอ่อนตามธรรมชาติ มีรสหวานของน้ำตาลที่ตกค้างมีกลิ่นของวัตถุดิบที่ใช้ในการหมัก ความแตกต่างในด้านกลิ่นรส และความเข้มข้นขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่ใช้ในการหมัก น้ำส้มสายชูหมักจะใส ไม่มีตะกอน ยกเว้นตะกอนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และมีปริมาณกรดน้ำส้มไม่น้อยกว่า 4%

อาทิ
- Apple Cider vinegar : ทำจากแอปเปิ้ลที่สุกคาต้น
- Wine vinegar : ทำจากองุ่น
- Rice vinegar : ทำจากข้าว
- Malt vinegar : ทำจากมอล์ต
- Balsamic vinegar : ทำจาบัลซามิก
- Coconut vinegar : ทำจากมะพร้าว
- Palm vinegar : ทำจากปาล์ม
- Cane vinegar : ทำจากอ้อย
- Raisin vinegar :ทำจากองุ่นแห้ง
- Date vinegar :ทำจากอินทผลัม
- Beer vinegar : ทำจากเบียร์
- Herb vinegar : ทำจากสมุนไพร

???????????