เข้าสู่ Cook Book ส่วนตัว
E-Mail
ลงทะเบียนสมาชิก
Password
ลืมพาสเวิร์ด
 
   

Food Pedia

ชาดำ

ชาดำ

Black Tea [แบล็ก-ที]

ชาดำ เป็นชาที่มีเอกลักษณ์ในเรื่องของสี ที่มีกระบวนการสกัดแบบธรรมชาติ (Oxidatation) ที่มีการทำใบชาให้แห้งเสียก่อน (Drying Process) ชาประเภทนี้ได้แก่ ดาจิลิงค์ (Darjeelings) ซีลอน (Ceylons) อิงลิชเบรคฟาสต์ (English Breakfast)

การผลิตชาดำ ทำได้โดยการนำใบชามาทำให้แห้งโดยการรีดน้ำที่หล่อเลี้ยงให้ใบชาชุ่มชื้นออก มาเพื่อทำให้ใบชาเหี่ยวและอ่อนลีบ โดยใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 16 ชั่วโมง หลังจากนั้นจึงนำใบชาที่แห้งแล้วนั้นมากลิ้งด้วยลูกกลิ้ง บดและฉีก ต่อจากนั้นจึงนำไปหมัก ซึ่งหลังจากกระบวนการหมักทั้งสิ้นแล้ว จะได้ใบชาที่แห้งสนิท

บางครั้งมีการผสมผลไม้ หรือกลิ่นเฉพาะเข้าไปด้วย เช่นชาดำกลิ่นวนิลา, ชาผลไม้รวมเป็นต้น

???????????