เข้าสู่ Cook Book ส่วนตัว
E-Mail
ลงทะเบียนสมาชิก
Password
ลืมพาสเวิร์ด
 
   

Food Pedia

ผักกรีนโอ๊ค  green oak  ผักไฮโดรโพนิกส์

กรีนโอ๊ค

Green oak [กรีน-โอค]

ผักกรีนโอ๊ค ลักษณะเป็นผักใบเขียวที่นิยมนำมาทำสลัดผัก นิยมปลูกแบบผักไฮรโดรโปนิกส์ (ไฮโดรโพนิกส์)
นิยมทานสด, นำไปตกแต่งจาน หรือนำไปแนมกับอาหารต่างๆได้
การปลุกผักกรีนโอ๊คแบบผักไฮรโดรโปนิกส์ (ไฮโดรโพนิกส์, ปลูกแบบไร้ดิน)ใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวประมาณ 40 วัน

สูตรอาหารที่ใช้ผักกรีนโอ๊ค เช่น สลักผัก, เมี่ยงเป็ด, พล่าปลาแซลม่อน, ผักสลัดราดน้ำสลัดแบบข้น

???????????