เข้าสู่ Cook Book ส่วนตัว
E-Mail
ลงทะเบียนสมาชิก
Password
ลืมพาสเวิร์ด
 
   

Food Pedia

แป้งโฮลวีต

แป้งโฮลวีต , แป้งรำ

Whole Wheat Flour [โฮล-วีต-ฟลาว]

แป้งซึ่งโม่จากเมล็ดข้าวสาลีซึ่งล้างสะอาดแล้วทั้งเมล็ดและมีส่วนประกอบของเมล็ดข้าวในปริมาณตามธรรมชาติครบถ้วน

สูตรอาหารที่ใช้แป้งรำ เช่น ขนมปัง, ขนมปังโฮลวีต

image : wisegeek

???????????