เข้าสู่ Cook Book ส่วนตัว
E-Mail
ลงทะเบียนสมาชิก
Password
ลืมพาสเวิร์ด
 
   

Food Pedia

แบะแซ

แบะแซ

Corn syrup / Glucose syrup [คอน-ไซ-หรับ / กลู-โคส-ไซ-หรับ]

แบะแซ หรือกลูโคสไซรัป (glucose syrup ) ทำจากแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งจะมีน้ำตาลกลูโคสชนิดหนึ่ง เป็นน้ำเชื่อม ลักษณะเหนียวใส หนืด มีทั้งชนิดใสและสีเหลืองน้ำตาล นิยมใช้เพื่อช่วยให้น้ำตาลรัดตัวเร็วขึ้น ไม่ตกผลึกหรือเป็นทราย เหมือนน้ำตาลประเภทอื่น

ในต่างประเทศเราจะพบว่ามี Corn syrup ซึ่งเป็นแบะแซเป็นน้ำตาลที่ได้จากการเปลี่ยนแป้งข้าวโพดเป็นน้ำตาล ซึ่งเป็นแหล่งสารให้ความหวานราคาถูกเพื่อใช้ทดแทนน้ำตาล

แบะแซยังช่วยให้น้ำตาลรัดตัวเร็วขึ้น แก้ปัญหาการตกทรายหรือน้ำตาลตกผลึกได้ดีค่ะ นิยมนำมาทำกระยาสารท ทำน้ำราดข้าวหมูแดง หรือเพิ่มความเหนียวข้นให้กับน้ำจิ้ม


ผลิตภัณฑ์กลูโคสที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ


กลูโคสไซรับ (glucose syrup)
หรือ กลูโคสเหลว เป็นสารละลายแซคคาไรด์ที่ได้จากการย่อยแป้ง โดยผ่านกรรมวิธีการทำ ให้บริสุทธิ์และเข้มข้น

กลูโคสผง
เป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ Glucose Syrup เป็นกลูโคสไซรับที่ทำ ให้แห้งเป็นผง ทั้งนี้ปริมาณการผลิตกลูโคสเหลวมีมากกว่ากลูโคสผง เนื่องจากความต้องการของตลาดมีมากกว่า โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมผลิตนํ้าหวาน ทอฟฟีหรือลูกกวาด
ไอศกรีม สำ หรับกลูโคสผงส่วนมากจะใช้ในอุตสาหกรรมยา หรือประกอบการเคลือบเงาผลิตภัณฑ์ เช่นขนมเม็ดสีของเด็กๆ ลูกอมต่างๆ, เพิ่มเนื้อสัมผัส หรือปรับปรุงลักษณะของผลิตภัณฑ์

แต่เนื่องจากแบะแซแบบผงได้ผ่านกระบวนการทำแห้งด้วยระบบ "สเปร์ยดาย" ทำให้สามารถเก็บรักษา เพื่อการใช้งานในภาชนะปิดผนึก ที่อุณหภูมิห้องได้นาน และยังสะดวกในการนำไปใช้งาน ในลักษณะ Dry Mix ทั้งยังสามารถปรับ Brix ได้ตามสัดส่วนการละลายในน้ำอุ่น จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อผู้ใช้งานอุตสาหกรรม

image : diabeticconnect

???????????