เข้าสู่ Cook Book ส่วนตัว
E-Mail
ลงทะเบียนสมาชิก
Password
ลืมพาสเวิร์ด
 
   

Food Pedia

น้ำตาลทรายแดง brown sugar

น้ำตาลทรายแดง (บราวน์ชูการ์)

Brown sugar [บราว-ชู-ก้า]

น้ำตาล ผลิตได้จากพืชหลายอย่าง เช่น อ้อย หัวบีท มะพร้าว ตาล เมเปิ้ล เป็นต้น สำหรับ "น้ำตาลทรายแดง" เป็นผลผลิตจากอ้อย แต่ไม่ได้ผ่านการฟอกสีอย่างสมบูรณ์ ไม่มีสารฟอกสีปนเปื้อนเหมือนน้ำตาลทรายขาว ทั้งยังมีการปนของสารธรรมชาติจากอ้อยอยู่บ้าง น้ำตาลทรายแดงมีความชื้นมาก มีกลิ่นน้ำตาลไหม้ และมีกากน้ำตาลติดอยู่ จึงเป็นสีน้ำตาลคล้ำ

คุณค่าทางโภชนาการในน้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม ประกอบด้วยแคลเซียม 450 มิลลิกรัม ซึ่งมากเป็น 3 เท่าของน้ำตาลทรายขาว มีธาตุเหล็ก 20 มิลลิกรัม มากเป็น 2 เท่าของน้ำตาลทรายขาว นอกจากนี้ยังมีสารอื่นๆ มากกว่าน้ำตาลทรายขาว

ความแตกต่างระหว่างน้ำตาลทรายแดงกับน้ำตาลทรายขาวอยู่ที่ขั้นตอนและวิธีการผลิต น้ำตาลทรายแดงเป็นน้ำตาลที่ผลิตมาแต่ดั้งเดิมด้วยระบบ Open Pan (ไม่มีการตกผลึก) ส่วนน้ำตาลทรายขาวผลิตภายใต้ระบบสุญญากาศหรือ Vacuum Pan (ตกผลึก) น้ำตาลทรายแดงนิยมใช้ในอาหารบางประเภทเท่านั้น เนื่องจากสี กลิ่น รส เหมาะกับอาหารบางชนิดเท่านั้น ในอุตสาหกรรมอาหารจึงนิยมใช้น้ำตาลทรายขาวมากกว่าน้ำตาลทรายแดง

กรรมวิธีการผลิตน้ำตาลทรายแดง เริ่มจากรุ่นโบราณ เมื่อตัดอ้อยแล้วนำเข้าโรงหีบ ใช้หินทับกัน 2 ก้อน ใช้แรงวัว-ควายเดินหมุนไปรอบๆ บีบน้ำอ้อยออกมา ต่อมาเข้ายุคอุตสาหกรรม โรงงานเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือเป็นลูกหีบเหล็กขนาดเล็กจำนวน 1-2 ชุด ชนิด 2-3 ลูกกลิ้ง โดยใช้มอเตอร์ฉุดให้ลูกกลิ้งหมุนบีบน้ำอ้อยออกมา นำน้ำอ้อยไปผสมกับปูนขาวแล้วกรองเอาน้ำอ้อยใสไปเคี่ยวในกระทะเหล็กเปิด (Open pan) ที่ตั้งบนเตาต้มเคี่ยวเป็นระยะๆ ในกระทะต่อไปตามลำดับจนถึงกระทะที่ 4 ข้นได้ที่แล้วก็เทออกผึ่ง ละเลงในกระบะไม้ให้แห้ง แล้วใช้ค้อนไม้บดให้เป็นเม็ดหยาบๆ

ประเทศไทยผลิตน้ำตาลจากอ้อยปีละประมาณ 5-7 ล้านตัน โดยใช้สำหรับการบริโภคในประเทศร้อยละ 30-35 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 65-70 ส่งเป็นสินค้าออก ประเภทของน้ำตาลทรายที่ผลิตในประเทศแบ่งออกเป็น

1.น้ำตาลทรายแดง ทำให้เป็นน้ำตาลด้วยวิธีไม่ตกผลึก
2.น้ำตาลทรายดิบ ลักษณะเป็นผลึก
3.น้ำตาลทรายขาว ลักษณะเป็นผลึกขาวใส

น้ำตาลทรายแดงมีคุณสมบัติร้อน สรรพคุณบำรุงกำลัง แก้ปวด ทำให้เลือดไหลเวียนสะดวก สตรีระหว่างมีประจำเดือน ปวดเอวหรือท้องน้อย ดื่มน้ำผสมน้ำตาลทรายแดงอุ่นสักแก้ว จะทำให้สบายขึ้น ไทยส่งน้ำตาลทรายแดงไปขายมาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง ซึ่งนอกจากใช้บริโภค ยังใช้ผสมในยาต่างๆ


ที่มา : kwmint
รูปภาพ : Paul Laird , Shutterstock

???????????