เข้าสู่ Cook Book ส่วนตัว
E-Mail
ลงทะเบียนสมาชิก
Password
ลืมพาสเวิร์ด
 
   

Food Pedia

เผือกอ้อย

เผือกอ้อย

Taco [-]

เป็นเผือกพื้นบ้านแถบอุบล เป็นลำงอกพ้นดิน ต่างจากเผือกทั่วไป งอกเป็นลำคล้ายต้นอ้อย แต่ลำทั้งต้นเป็นเนื้อเผือก

ที่มา : เครือข่ายพืชปลูก พื้นเมืองไทย

???????????