เข้าสู่ Cook Book ส่วนตัว
E-Mail
ลงทะเบียนสมาชิก
Password
ลืมพาสเวิร์ด
 
   

Food Pedia

หอยปีกนก Surf clam Atlantic , hokkigai

หอยปีกนก (hokkigai)

Surf clam , Stimpson surf clam [เสิฟ-แคลม]

หอยปีกนก ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า The Stimpson surf clam ส่วนญี่ปุ่นจะเรียกว่า hokkigai แหล่งหลักจะอยู่ที่ Canadian Maritimes ประมาณบริเวณตะวันออกของแคนนาดา ในส่วนชายฝั่งแอตแลนติก ซึ่งจะรวมไปถึง New Brunswick, Nova Scotia, and Prince Edward Island เจ้าเนื้อหอยปีกนกชาวญี่ปุ่นนิยมรับประทานมากและมีราคาสูง ลักษณะเนื้อขาว ส่วนปลายจะมีสีแดงจนไปถึงอมสีม่วงคล้ำ นิยมแช่แข็งขายกันตามตลาดเอเชีย

Image : greenteacremebrulee , flickr

???????????