เข้าสู่ Cook Book ส่วนตัว
E-Mail
ลงทะเบียนสมาชิก
Password
ลืมพาสเวิร์ด
 
   

Food Pedia

ปูม้า มีลักษณะอย่างไร

ปูม้า

Blue Swimming Crab [บลู-เคลป]

ปูม้าเป็นปูที่อยู่ในวงศ์ปูว่ายน้ำ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Portunus pelagicus หรือชื่อสามัญภาษาอังกฤษว่า Blue Swimming Crab พบมากบริเวณชายฝั่งทะเล ในระดับความลึกไม่เกิน 50 เมตร พบมากที่ ความลึกประมาณ 7-30 เมตร อาหารของสัตว์จำพวกนี้ คือ กุ้ง หอย ปู ปลา เพรียงหิน ตลอดจนหญ้าทะเลและสาหร่ายต่างๆ ปูม้าจะออกหากินในเวลากลางคืน ส่วนกลางวันจะฝังตัวตามพื้นทราย ลักษณะทั่วไปของปูม้า จะมีความยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร มีกระดองกว้าง ระหว่างขอบตามีหยักประมาณ สี่หยัก ขาสั้นกว่าก้าม ขาคู่ท้ายแบนเป็นรูปใบพาย ตัวผู้มีก้ามยาวกว่าตัวเมีย ลำตัวสีฟ้าอ่อน มีจุดสีขาวทั่วไปบนกระดอง พื้นท้องเป็นสีขาว ตัวเมียมีกระดองสีน้ำตาลอ่อน ไม่มีจุดสีขาวเหมือนตัวผู้ ปลายขามีสีม่วงแดง

ถิ่นอาศัย
พบตามบริเวณที่ตื้นชายฝั่ง ระหว่างเขตน้ำขึ้นน้ำลงและบริเวณห่างจากฝั่งประมาณ 20 กิโลเมตรที่ระดับน้ำลึกประมาณ 30-50 เมตร ของอ่าวไทย และทางฝั่งทะเลอันดามัน

ลักษณะรูปร่างของปูม้า
ลักษณะทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนตัว อก และท้อง ส่วนหัวและอกจะอยู่ติดกัน มีกระดองหุ้มอยู่ตอนบนทางด้านข้างทั้งสองของ กระดองจะเป็นรอยหยักคล้ายฟันเลื่อยเป็นหนามแหลมข้างละ 9 อัน ขามีทั้งหมด 5 คู่ด้วยกัน คู่แรกเป็นก้ามใหญ ่เพื่อใช้ป้องกันตัวและจับอาหาร ขาคู่ที่ 2, 3 และ 4 จะมีขนาดเล็กปลายแหลมใช้เป็นขาเดิน ขาคู่สุดท้ายตอนปลายมีลักษณะเป็นใบพาย ใช้ในการว่ายน้ำ

ขนาด
ความยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร

???????????