เข้าสู่ Cook Book ส่วนตัว
E-Mail
ลงทะเบียนสมาชิก
Password
ลืมพาสเวิร์ด
 
   

Food Pedia

ปลากดคังสด หนังหนา เนื้อหวาน

ปลากดคัง

- [-]

ปลากดคังเป็นที่มีหนังหนา เนื้อแน่น เหมาะกับการนำมาลวกจิ้มน้ำจิ้ม เพราเวลาเคี้ยวหนังจะหนึบๆ น้ำจิ้มที่เหมาะเช่นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยว,น้ำจิ้มถั่วโบราณ ที่ใช้ถั่วตัดนำมาตำผสมแทนถั่วคั่ว กินกับใบขึ้นฉ่ายยิ่งเข้ากัน เหมาะที่จะเป็นเมนูเรียกน้ำย่อย

สูตรอาหารที่ใช้ปลากดคัง เช่น ปลากดคังลวกจิ้ม, ต้มโคล้งปลากดคัง

???????????