เข้าสู่ Cook Book ส่วนตัว
E-Mail
ลงทะเบียนสมาชิก
Password
ลืมพาสเวิร์ด
 
   

Food Pedia

น้ำส้มสายชูกลั่น

น้ำส้มสายชูกลั่น

vinegar [วิ-เน-ก้า]

น้ำส้มสายชูเป็น เครื่องปรุงรสอาหาร มีทั้งเป็นผลิตผลที่ได้จากธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์ทางเคมี มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ กรดน้ำส้ม (Acetic acid) มีคุณสมบัติที่ให้รสเปรี้ยว และเป็นกรดที่เหมาะสมในการรักษาคุณภาพอาหารยิ่งกว่ากรดชนิดใด ๆ เพราะไม่มีพิษต่อร่างกาย

น้ำส้มสายชูกลั่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำแอลกอฮอล์กลั่นเจือจาง (Dilute Distilled Alcohol) มาหมักกับเชื้อน้ำส้มสายชู หรือเมื่อหมักแล้วนำไปกลั่นอีก หรือได้จากการนำน้ำส้มสายชูหมักมากลั่น น้ำส้มสายชูกลั่นจะต้องมีลักษณะใส ไม่มีตะกอนและมีปริมาณกรดน้ำส้มไม่น้อยกว่า 4%

เป็นน้ำส้มที่ได้จากการกลั่นแอลกอฮอล์ รสเปรี้ยวแหลม ไม่มีกลิ่น มีปริมาณกรดอะซิติก 5% ใช้ทำน้ำสลัดทุกชนิด,ทำอาหาร ราคาไม่แพง หาซื้อได้ทั่วไป เลือกซื้อสีใส ไม่มีตะกอนขุ่น

สูตรอาหารที่ใช้น้ำส้มสายชูกลั่น เช่น อาจาดไว้ทานกับสะเต๊ะ, น้ำสลัด


image : institutefornaturalhealing

???????????