สูตรอาหาร

ร่วมสร้าง COOK BOOK ส่วนตัว
เพียงแนะนำสูตรอาหารของคุณที่นี่

เริ่มเลย!
Foodie FoodieAdmin

โอเลี้ยงโบราณ

FoodieAdmin 09 �.�. 2557 23:50:30 12565 view

สูตรโอเลี้ยงโบราณ

Ingredients

ผงโอเลี้ยง 400 กรัม
น้ำตาลทราย 500 กรัม
น้ำเปล่า 4 ถ้วยตวง
ผ้าขาวบาง

0 ชม. 10 นาที

0 ชม. 10 นาที

5 คน

ความอร่อย 1 ดาว ความอร่อย
ความสวยงาม 1 ดาว จัดจานสวยงาม
ความสร้างสรรค์ 1 ดาว เมนูสร้างสรรค์

Direction

วิธีทำ
  1.ต้มน้ำให้เดือด นำผงโอเลี้ยงไปละลายกับน้ำ คนจนละลาย
  2.ผสมน้ำตาลทรายลงในน้ำ ต้มต่อไปอีกประมาณ 15 นาที
  3.นำโอเลี้ยงที่ต้มได้นำมากรองด้วยผ้าขาวบาง 2 ครั้ง
  4.โอเลี้ยงจัดเสิร์ฟพร้อมน้ำแข็ง

  ภาพประกอบ Flickr
  สูตร คุณ สุภาภรณ์ นิลยกานนท์(เพชรสุภา) จากครูบ้านนอก

Comment (66 )

AustFup

04 �.�. 2562 0:54:29

Amoxicillin Ngu Comprar Viagra Sin Receta Medica Sildenafil Generic Viagra [url=http://ac-hut.com]cheap cialis[/url] On Sale Fedex Shipping Provera Discount Legally Free Shipping Viagra Drug Interactions

แจ้งลบ

AustFup

01 ��.�. 2562 15:20:22

Temporary Amoxicillin Side Effects Bacteria isotretinoin cheap internet with free shipping over night [url=http://priliorder.com]cialis with dapoxetine[/url] Generic Keflex Pills Amoxicillin Feline Dose

แจ้งลบ

FranTepay

04 ��.�. 2562 7:59:38

Medications Like Seroquel Where Can You Buy Arestin Keflex Adult Dosage Weight [url=http://uscagsa.com]online cialis[/url] Cialis 5 Mg Price Walgreens Levitra 20 Mg Generico

แจ้งลบ

Fluoto

04 ��.�. 2562 23:07:24

ฯ๐่โๅ๒๑๒โ๓ โเ๑! ฬ๛ ๊๎์เํไเ ัลฮ ๊โเ๋่๔่๖่๐๎โเํํ๛๕ ๑๏ๅ๖่เ๋่๑๒๎โ ็เํ่์เ๙่๕๑ ๐เ๑๊๐๓๒๊่ ่ ๏๐๎ไโ่ๆๅํ่ ่ํ๒ๅ๐ํๅ๒-๑เ้๒๎โ โ ์ํ๎ใ๎๗่๑๋ๅํํ๛๕ โ่ไเ๕ ๏๎่๑๊๎โ๛๕ ๑่๑๒ๅ์เ๕, เ ๒เ๊ๆๅ โ ๑๎๖่เ๋ํ๛๕ ๑ๅ๒๕. ฬๅํ ็๎โ๓๒ ภํ๒๎ํ,  ๑๎็ไเ๒ๅ๋ ใ๐๓๏๏๛ ๎๏๒่์่็เ๒๎๐๎โ, ๋่ํ๊แ่๋ไๅ๐๎โ, ๊๎๏่๐เ้๒ๅ๐๎โ, link builders, ๐เ็๐เแ๎๒๗่๊๎โ, ๑๏ๅ๖่เ๋่๑๒๎โ, ๐ๅ๐เ้๒ๅ๐๎โ/๊๎๏่๐เ้๒ๅ๐๎โ, ๏๐๎๔ๅ๑๑่๎ํเ๋๎โ, ์เ๐๊ๅ๒๎๋๎ใ๎โ. ฬ๛ — ๊๎์เํไเ เ์แ่๖่๎็ํ๛๕ ๏๐๎๔่ ๑ 6-๋ๅ๒ํ่์ ๎๏๛๒๎์ ๐เแ๎๒๛ โ ๎แ๋เ๑๒่ ๔๐่๋เํ๑เ. ฬ๛ ํๅ๑๎์ํๅํํ๎ ๏๎์๎ๆๅ์ โเ์ ็เํ๒ ๒๎๏ 15 โ โ๛ไเ๗ๅ ๏๎่๑๊เ ๋แ๎้ ๑่๑๒ๅ์ๅ. ฬ๛ ๏๐ๅไ๋เใเๅ์ ๋๓๗๘๓ ๐เ๑๊๐๓๒๊๓ โๅแ-๑เ้๒๎โ โ ๏๎่๑๊๎โ๛๕ ๑่๑๒ๅ์เ๕! อเ๘่ ๐เแ๎๒ํ่๊่ ๏๐๎๘๋่ โํ๓๘่๒ๅ๋ํ๛้ โ๛๑๎๊๎๏๐๎๔ๅ๑๑่๎ํเ๋ํ๛้ ๏๓๒, ํเ์ ่็โๅ๑๒ํ๎, ๊เ๊ ใ๐เ์๎๒ํ๎ ๑๎็ไเโเ๒ โเ๘ ๋่๗ํ๛้ ่ํ๒ๅ๐ํๅ๒-๏๐๎ๅ๊๒, โ๛ไโ่ใเ๒ ๅใ๎ ํเ 1 ์ๅ๑๒๎, ๏ๅ๐ๅ๑๒๐๎่๒ ๒๐เ๔่๊ โ ็เ๊เ็๛. ำ ํเ๑ ๅ๑๒ ไ๋ ย๑ๅ๕ โเ๑ เแ๑๎๋๒ํ๎ แๅ๑๏๋เ๒ํ๎ๅ ๏๐ๅไ๋๎ๆๅํ่ๅ ๏๎ ๏๐๎ไโ่ๆๅํ่ ่์ๅํํ๎ โเ๘่๕ โๅแ๑เ้๒๎โ. ั ํๅ๒ๅ๐๏ๅํ่ๅ์ ๆไๅ์ ยเ๑.

๑ๅ๎ ๎ํ๋เ้ํ แๅ๑๏๋เ๒ํ๎ [url=https://seoturbina.ru]แๅ๑๏๋เ๒ํ๎ๅ ๏๐๎ไโ่ๆๅํ่ๅ ๑เ้๒เ[/url]

แจ้งลบ

Fluoto

05 ��.�. 2562 2:45:43

ฤ๎แ๐๛้ ไๅํ! ฬ๛ -๑๒๓ไ่ ๑๎็ไเํ่ ่ ๐เ็๐เแ๎๒๊่ web-๑เ้๒๎โ. ศ ์ๅํ ็๎โ๓๒ ภํ๒๎ํ,  ๓๗๐ๅไ่๒ๅ๋ แ๎๋๘๎้ ใ๐๓๏๏๛ ๎๏๒่์่็เ๒๎๐๎โ, link builders, ์เ๐๊ๅ๒๎๋๎ใ๎โ, ๋่ํ๊แ่๋ไๅ๐๎โ, ๐ๅ๐เ้๒ๅ๐๎โ/๊๎๏่๐เ้๒ๅ๐๎โ, ๊๎๏่๐เ้๒ๅ๐๎โ, ๏๐๎๔ๅ๑๑่๎ํเ๋๎โ, ๐เ็๐เแ๎๒๗่๊๎โ, ๑๏ๅ๖่เ๋่๑๒๎โ. ฬ๛ - ๊๎์เํไเ ๎๏๛๒ํ๛๕ ๔๐่๋เํ๑ๅ๐๎โ. ยเ๘ ๑๎แ๑๒โๅํํ๛้ ๏๎๐๒เ๋ โ๛้ไๅ๒ ๑ ํเ์่ ํเ ไ๐๓ใ๓ โ๛๑๎๒๓. ฤ๋ โเ๑ ์๛ ๏๐ๅไ๋เใเๅ์ ๋๓๗๘๓ ๐เ๑๊๐๓๒๊๓ online-๏๐๎ๅ๊๒๎โ โ ๏๎่๑๊๎โ่๊เ๕! ัลฮ-๑๏ๅ๖่เ๋่๑๒๛ ๊๎๒๎๐๛ๅ ๑ๅ้๗เ๑ ็เไๅ้๑๒โ๎โเํ๛ โ ๊๎์เํไๅ ๏๐๎๘๋่ ใ๐๎์เไํ๛้ ๏๐๎๔ๅ๑๑่๎ํเ๋ํ๛้ ๏๓๒, ์๛ ๏๎ํ่์เๅ์, ๊เ๊่์ ๎แ๐เ็๎์ ใ๐เ์๎๒ํ๎ ๑๎็ไเโเ๒ โเ๘ ๑ๅ๐โ่๑, ๏๐๎ไโ่ํ๓๒ ๅใ๎ ํเ ๏ๅ๐โ๎ๅ ์ๅ๑๒๎, ๏ๅ๐ๅ๑๒๐๎่๒ ่ํ๒ๅ๐ํๅ๒-๒๐เ๔่๊ โ ็เ๊เ็๛. ฬ๛ โเ์ ๏๐ๅไ๎๑๒เโ๋ๅ์ แๅ๑๏๋เ๒ํ๎ๅ ๏๐ๅไ๋๎ๆๅํ่ๅ ๏๎ ๏๐๎ไโ่ๆๅํ่ ๋แ๛๕ ่ํ๒ๅ๐ํๅ๒-๑เ้๒๎โ. ฦไๅ์ ยเ๑.

๑ๅ๎ ๎๏๒่์่็เ๖่ แๅ๑๏๋เ๒ํ๎ [url=https://seoturbina.ru]แๅ๑๏๋เ๒ํ๎ๅ ๏๐๎ไโ่ๆๅํ่ๅ ๑เ้๒เ โ ๏๎่๑๊๎โ๛๕ ๑่๑๒ๅ์เ๕[/url]

แจ้งลบ

Fluoto

07 ��.�. 2562 22:14:00

ฤ๎แ๐๎ๅ ๓๒๐๎! ฬ๛ ๊๎์เํไเ SEO ๑๏ๅ๖่เ๋่๑๒๎โ ็เํ่์เ๙่๕๑ ๏๐๎ไโ่ๆๅํ่ ่ ๐เ๑๊๐๓๒๊่ online-๏๐๎ๅ๊๒๎โ โ๎ ์ํ๎ใ่๕ โ่ไเ๕ ๏๎่๑๊๎โ๛๕ ๑ๅ๐โ่๑เ๕, เ ๒เ๊ๆๅ โ ๑๎๖่เ๋ํ๛๕ ่ํ๒ๅ๐ํๅ๒-๑ๅ๒๕. ศ ์ๅํ ็๎โ๓๒ ภํ๒๎ํ,  ๓๗๐ๅไ่๒ๅ๋ ใ๐๓๏๏๛ ๋่ํ๊แ่๋ไๅ๐๎โ, ๐เ็๐เแ๎๒๗่๊๎โ, ๑๏ๅ๖่เ๋่๑๒๎โ, ๊๎๏่๐เ้๒ๅ๐๎โ, ๏๐๎๔ๅ๑๑่๎ํเ๋๎โ, link builders, ๎๏๒่์่็เ๒๎๐๎โ, ๐ๅ๐เ้๒ๅ๐๎โ/๊๎๏่๐เ้๒ๅ๐๎โ, ์เ๐๊ๅ๒๎๋๎ใ๎โ. ฬ๛ — ๊๎์เํไเ เ์แ่๖่๎็ํ๛๕ ๊๑๏ๅ๐๒๎โ ๑ ไๅโ๒่๋ๅ๒ํ่์ ๎๏๛๒๎์ ๐เแ๎๒๛ โ ๏๎๋ๅ ไๅ๒ๅ๋ํ๎๑๒่ ๔๐่๋เํ๑เ. ๒่ ๊๑๏ๅ๐๒๛ โเ๘ๅ์๓ ๋แ๎์๓ โๅแ-๑เ้๒๓ โ็๒ าฮฯ 3 โ ๏๎่๑๊๎โ๎้ โ๛ไเ๗ๅ ๑เ์๎้ ๐เ็ํ๎้ ๑่๑๒ๅ์ๅ. ฤ๋ โเ๑ ์๛ ๏๐ๅไ๋เใเๅ์ ๊เ๗ๅ๑๒โๅํํ๓ ๐เ๑๊๐๓๒๊๓ โๅแ๑เ้๒๎โ โ ๏๎่๑๊๎โ๛๕ ๑ๅ๐โ่๑เ๕! สเๆไ๛้ ่็ ํเ๑ ๏๐๎๘ๅ๋ แ๎๋๘๎้ ๏๐๎๔ๅ๑๑่๎ํเ๋ํ๛้ ๏๓๒, ์๛ ๗ธ๒๊๎ ๏๎ํ่์เๅ์, ๊เ๊ ใ๐เ์๎๒ํ๎ ๑๎็ไเโเ๒ โเ๘ ๋่๗ํ๛้ ๑เ้๒, โ๛ไโ่ใเ๒ ๅใ๎ ํเ 1-๎ๅ ์ๅ๑๒๎, ๏๐ๅ๎แ๐เ็๎โ๛โเ๒ ่ํ๒ๅ๐ํๅ๒-๒๐เ๔่๊ โ ็เ๊เ็๛. อเ๘เ ฤ๋ โเ๘ๅ้ ๊๎์๏เํ่่ ์๛ ๏๐ๅไ๎๑๒เโ๋ๅ์ แๅ๑๏๋เ๒ํ๎ๅ ๏๐ๅไ๋๎ๆๅํ่ๅ ๏๎ ๐เ๑๊๐๓๒๊ๅ ่์ๅํํ๎ โเ๘่๕ ่ํ๒ๅ๐ํๅ๒-๐ๅ๑๓๐๑๎โ. ฬ๛ ๆไๅ์ ยเ๑.

๑ๅ๎ ๎๏๒่์่็เ๖่ แๅ๑๏๋เ๒ํ๎ [url=https://seoturbina.ru]๊๓๐๑๛ ๑ๅ๎ แๅ๑๏๋เ๒ํ๎[/url]

แจ้งลบ

CleanFluoto

09 ��.�. 2562 2:21:14

This Cleaning specialized company is giving attention skilltheir workers and tracks the timely growth of their qualification. Presented experts by virtue of pretty difficult works, workers will ensure the cleanliness of the most hard-to-reach sites.
Pick the most suitable for you personally mode - day-night-evening.

Coming maid is private housekeeper, which comes at convenient for client time and does the list in advance sounded works. This popular work, allowing to maintain apartment or house in order, not wasting all free your time on the decision household problems. Whenyou require coming worker Bayside, our firm provide her for your firms.

Us can order worker- �maid service� Pomonok two times in week . Housekeeper will coming to your apartment / house / office in advance agreed time of day, and exercise specified list of work . Customer need required evaluate high quality completed services and use clean and cozy apartment.

The maids cleaning company NYC - [url=https://maidsmanhattan.club]Maid service NYC[/url]

แจ้งลบ

Fluoto

09 ��.�. 2562 19:19:14

Our mission at vape4style.com is actually to deliver our customers along with the greatest vaping experience feasible, helping them vape with style!. Based in New York City and also in service because 2015, our experts are a personalized vaping supermarket offering all sorts of vape mods, e-liquids, nicotine sodiums, capsule bodies, containers, coils, and also other vaping add-ons, including batteries and also outside chargers. Our e-juices are regularly fresh considering that we not just market our items retail, but additionally distribute to nearby New York City establishments and also provide wholesale options. This enables our team to continuously revolve our stock, giving our clients and establishments along with the best freshest supply possible
.
Our company are an exclusive Northeast Yihi representative. Our company are likewise accredited suppliers of Negative Drip, Port Vape, Charlie�s Chalk Dust, Beard Vape, SVRF through Saveur Vape, Ripe Vapes, Smok, Segeli, Shed Vape, Kangertech, Triton as well as much more. Don�t view one thing you are searching for on our site? Certainly not a issue! Simply let us recognize what you are searching for as well as we will certainly locate it for you at a reduced cost. Possess a concern regarding a certain thing? Our vape specialists will be glad to give even more details about anything our experts market. Simply send us your inquiry or contact our company. Our crew will certainly be glad to aid!
If you are actually a vaper or trying to get off smoke, you are in the appropriate location. Want to conserve some funds in process? Rush and also join our e-mail mailing list to obtain exclusive nightclub VIP, vape4style discounts, promotions and also totally free giveaways!

smok coils boutique : [url=https://vape4style.com/]Smok pods[/url]

แจ้งลบ

Fluoto

10 ��.�. 2562 4:34:22

Our objective at vape4style.com is actually to offer our customers along with the most ideal vaping experience achievable, helping them vape snappy!. Based in New York City as well as in service given that 2015, our experts are a personalized vaping supermarket offering all forms of vape mods, e-liquids, smoking salts, case devices, tanks, coils, as well as various other vaping devices, like batteries as well as outside battery chargers. Our e-juices are regularly clean because our team certainly not only offer our items retail, however likewise disperse to nearby New York City retail stores and also offer retail options. This allows us to constantly rotate our inventory, offering our clients and stores with the most best supply achievable.

If you are actually a vaper or even attempting to get off smoke, you reside in the right place. Intend to spare some loan present? Hurry as well as join our email newsletter to receive unique club VIP, vape4style price cuts, promos and also complimentary giveaways!

Our experts are actually an exclusive Northeast Yihi distributor. Our team are also authorized representatives of Negative Drip, Port Vape, Charlie�s Chalk Dirt, Beard Vape, SVRF through Saveur Vape, Ripe Vapes, Smok, Segeli, Shed Vape, Kangertech, Triton and a lot more. Do not find one thing you are seeking on our web site? Certainly not a concern! Merely permit us understand what you are actually searching for and our company will definitely discover it for you at a affordable price. Have a question concerning a specific item? Our vape specialists are going to rejoice to supply more details concerning just about anything our experts market. Merely send us your concern or phone our team. Our staff will rejoice to assist!

best lemonade flavor eliquid retail store : [url=https://vape4style.com/products/yihi-sx-mini-q-class-replacement-panels]Yihi SX Q[/url]

แจ้งลบ

FranTepay

11 ��.�. 2562 14:17:44

Get Cialis Very Cheap [url=http://clanar.com]buy viagra[/url] Elavil75 Viagra Free Trial Pack Paroxetina Receta

แจ้งลบ

Write Review

ยิ้ม</a></li><script src= ฮา กระพริบตา </a></li><script src= ตะลึง อ้าปากหวอ แลบลิ้น ร้องไห้ หน้าบึ้ง ขมวดคิ้ว โกรธ ยิ้มมีเลศนัย แหวะ ใส่แว่น ซีดเซียว เหงื่อตก เอ๋อจับ เอ๋อจับ Quuu สบายใจ แจ่ม !! ตายซาก โมโหสุดๆ หัวงู ฉลอง เย้ หลับกลบเกลื่อน ยกนิ้วให้ แย่มั่กๆ อันตราย ยิ้มกว้าง หัวเราะ กระพริบตา เท่ห์ ขอโทษ ท้อแท้ หลับ หงุดหงิด ตัวป่วน rrrrrrrrr โอ้ว เฮ้อ ร้องไห้ ดีใจ ฉุน งัวเงีย น่ารัก เริงร่า

Official Editor

Warm Welcome

Foodie

ผู้หลงรักการทำและชิมอาหาร

Partner

พันธมิตร และแบรนด์วัตถุดิบอาหาร

Professional service

หน่วยงานและองค์กร

Contact Us

Bangkok Thailand

+6681 559 9599

contact@foodietaste.com