สูตรเส้นหมี่หมูหยอง
ส่วนผสม เส้นหมี่หมูหยอง

เส้นหมี่โฮลวีท
หมูหยอง
ผักกาดหอม
หอมเจียว/กระเทียมเจียว
พริกขี้หนู
มะนาว
น้ำมันพืช
น้ำมันงา
น้ำปลา
ซีอื๊ว

</