สูตรอาหาร

ร่วมสร้าง COOK BOOK ส่วนตัว
เพียงแนะนำสูตรอาหารของคุณที่นี่

เริ่มเลย!

Food Pedia

 • เนื้อวัวระดับพรีเมี่ยม ทาจิมะ , ทาจิริ
 • วัวพันธุ์ทาจิมะ , วัวพันธุ์ทาจิริ
 • เนื้อทาจิมะ,เนื้อทาจิริ ต้นดำเนิด เนื้อโกเบ และเนื้อมัสซึทากะ
โคเนื้อทาจิมะ,ทาจิริ
Tajima,Tajiri [ทา-จิ-มะ , ทา-จิ-ริ]
  โคเนื้อทาจิมะ(Tajima) หรือ ทาจิริ (Tajiri) เป็นโคสายพันธุ์หนึ่งของพันธุ์วางิว ( Wagyu) ซึ่งมาจากคำผสม 2 คำ คือ Wa หมายถึงประเทศญี่ปุ่น และ gyu หมายถึงโค ดังนั้น Wagyu หมายถึงโคญี่ปุ่น ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 สายพันธุ์คือ Japanese Black และ Japanese Brown เป็นโคสายพันธุ์ โคยุโรป ( Bos tuarus ) มีน้ำหนักขนาดกลาง

  โคทาจิมะถือกำเนิดมาจากพื้นที่เฮียวโก(Hyogo)เป็นโคที่ สืบสายเลือดจากโคพ่อพันธุ์ที่ชื่อว่าทาจิริเกิดในปีพ.ศ.2482ที่ตำบลมิกา ตะ (Mikata) เขตพื้นที่เฮียวโก(Hyogo) โคพ่อพันธุ์ตัวนี้มีอิทธิพล ในการขยายพันธุ์ไปทั่วพื้นที่เฮียวโกกล่าวได้ว่าสายพันธุ์ย่อยๆทุกสายใน พื้นที่นี้ล้วนเกี่ยวพันกับพ่อโคทาจิริ โคสายเลือดนี้มีชื่อเสียงใน เรื่องของลักษณะที่เลี้ยงดูง่าย ลักษณะนิสัยเชื่อง และลักษณะนี้ ถูกถ่ายทอดไปยังโคพ่อพันธุ์และโคแม่พันธุ์จำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโค พ่อพันธุ์ที่ชื่อว่า ตาฟูกุโดอิ(Tafukudoi) มีบางสายพันธุ์ย่อยได้ถูกผสม พันธุ์แตกแขนงย่อยออกจากสายเลือดทาจิริ และสร้างสายเลือดขึ้นใหม่ เช่นใน พื้นที่มิยาซากิ (Miyazaki) เกาะกิวชิว (Kyushu) และคาโกชิ มะ(Kagoshima) เนื่องจากมีความต้องการที่จะปรับปรุงโคในเรื่องของลักษณะที่ เลี้ยงดูง่ายและเชื่อง จึงได้นำโคสายเลือดทาจิริเข้าไปใช้ในแผนการผสมพันธุ์ การกระทำเช่นนี้จึงส่ง ผลให้เป็นการปรับปรุงโคเนื้อพันธุ์ญี่ปุ่นได้รับการพัฒนาทั่วทั้งประเทศ โค สายเลือดทาจิมะมีพันธุกรรมที่ดีเลิศในเรื่องคุณภาพ เนื้อและไขมันแทรกในกล้ามเนื้อแต่เป็นโคที่มีโครงสร้างของร่างกายเล็กและมี อัตราการเจริญเติบโตช้า พื้นที่เฮียวโกเป็นพื้นที่มีภูมิประเทศเป็นภูเขา และไม่กว้างขวางมากนัก โคที่มีลักษณะเชื่อง เลี้ยงดูง่ายจึงเป็นประโยชน์ในการใช้แรงงาน เนื้อโคขุนที่มีชื่อเสียง มากที่ผลิตในพื้นที่นี้ก็คือ เนื้อโกเบ ( Kobe beef) และเนื้อมัทซึซากะ (Matsuzaka beef) ก็ได้จากโคสายเลือดนี้

  โคเนื้อทาจิมะในประเทศไทย ได้รับพระราชทานจาก “สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี " ได้รับน้อมเกล้าถวายฯ เป็นโคเนื้อญี่ปุ่นสาย เลือดทาจิมะ (Tajima) จากรัฐบาล ประเทศญี่ปุ่นเป็นโคพ่อพันธุ์ และได้พระราชทานให้กรมปศุสัตว์เพื่อใช้ในการ รีดน้ำเชื้อ ผลิตเป็นน้ำเชื้อแช่แข็ง ที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียม ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีใช้ในการขยายพันธุ์โดยนำไปผสมเทียมกับโคแม่พันธุ์ เรดซินดิ(Red Sindhi) จำนวน 33 ตัว ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง ในระหว่างปี 2533 ถึง 2534" จากนั้นมาจึงได้รู้จักกันในชื่อ “ ทาจิมะ ”

  โคลูกผสมพันธุ์ทาจิมะที่เกิด ขึ้น กองบำรุงพันธุ์สัตว์ได้นำไปทดสอบและ ขยายพันธุ์ต่อ โดยนำไปผสมกับโคพันธุ์ต่างๆ เช่น โคเนื้อพันธุ์อเมริกัน บราห์มัน (American Brahman) โคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรี เชี่ยน(Holstein Freisian) และมอบหมายให้สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนครเลี้ยงดู รวมทั้งโครงการ ส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

  ในปีพ.ศ. 2544 กรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการวิจัยและทดสอบพันธุ์ที่ศูนย์ วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระจังหวัดขอนแก่นและกระจายพันธุ์โคลูกผสมทาจิ มะมาที่จังหวัดสกลนครเพื่อกระจายพันธุ์ โคลูกผสมทาจิมะไปสู่เกษตรกรรายย่อย ปัจจุบันโคลูกผสมทาจิมะอยู่ภายใต้การ ดูแลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายในงานศึกษาและ พัฒนาด้านปศุสัตว์เพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ และทดสอบการขุนตามกรรมวิธีของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ "ทาจิมะภูพาน"


  โดย Chef Ble
  ขอบคุณข้อมูลจากhttp://www.phuparnlivestock.net/link/TAJIMAPHUPARN.htm

  ใน ช่วงเวลานี้โคสายเลือดทาจิมะ (tajima) กำลังมาแรงแซงทุกทางโค้งของตลาดขายเนื้อ หากยังมองภาพไม่ออก ให้นึกถึงเนื้อมัตซึสะกะ ซึ่งได้นับการยกย่องให้เป็นราชาของบรรดาเนื้อ และเนื้อโกเบที่ได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีแห่งเนื้อตลอดกาล โดยเนื้อทั้งสองชนิดนี้ได้สืบทอดเชื้อสายมาจากโคสายพันธุ์ทาจิมะเดียวกัน แตกต่างกันตรงที่นำลูกวัวไปเลี้ยงคนละเมือง
  เนื้อโกเบก็คือเนื้อโคทาจิมะที่เลี้ยง ณ เมืองโกเบ บนเกาะฮอนชู เขตคันไซ ใกล้โอซากา หากถัดไปทางตะวันออกของเมืองโกเบ ก็จะพบราชาแห่งเนื้อซึ่งเลี้ยงอยู่ที่จังหวัดมิเอะ เมืองมัตซึสะกะ ความจริงแล้วโคทาจิมะ เป็นโคสายพันธุ์หนึ่งของโคพันธุ์วากิว (wagyu ,wa แปลว่าประเทศญี่ปุ่น , gyu แปลว่าวัว) ซึ่งปัจจุบันมีด้วยกัน 4 สายพันธุ์หลัก คือ 1. japanese black 2.japanese brown 3.japanese polled 4.japanese shorthorn ซึ่งเนื้อโกเบและมัตซึสะกะจัดเป็นโคสายพันธุ์วากิวแบบ japanese black สืบสายเลือดทาจิมะ
  ส่วนสาเหตุที่เรียกว่าทาจิมะ ก็เพราะบรรพบุรุษโคต้นกำเนิดเชื้อสายนี้มีชื่อว่าทาจิริ หรือ ทาจิมะ จึงนำมาตั้งเป็นชื่อสายพันธุ์อันสุดยอดนี้ ฟังดูอาจจะสับสน แต่ความงงก็จะหายไปทันทีที่คีบเนื้อเข้าปาก และสัมผัสถึงความนุ่มอันเป็นเอกลักษณ์ และไขมันที่แทรกในกล้ามเนื้อนี้เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัว เวลากินจึงไ่ม่ค่อยรู้สึกเลี่ยนเท่าไหร่ เพราะมีไขมันติดลิ้นน้อย อีกทั้งยังอุดมไปด้วยโอเมกา-3 และโอเมกา-6
  หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมกินเนื้อที่มีมันแทรกแล้วจึงสามารถช่วยลดคอเรสตอรอล ได้ สาเหตุก็เพราะไขมันลายหินอ่อนในเนื้อ ต่างจากไขมันที่หุ้มซาก ไขมันที่อยู่ใต้ชั้นผิวหนังสัตว์ และไขมันในช่องท้อง ซึ่งเมื่อเรากินเข้าไป ก็พร้อมจะจับตัวเป็นก้อนแข็ง ๆ อุดตันในเส้นเลือด แต่มันแทรกสีขาวในเนื้อวากิวเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวอย่างโอเมกา จะช่วยป้องกันเส้นเลือดอุดตัน และโรคหัวใจ เวลาบริโภคจึงได้รับประโยชน์ควบคู่กับความอร่อย
  ความจริงแล้วในบรรดาวากิว 4 สายพันธุ์หลักชาวญี่ปุ่นยกย่องให้ japanese black เป็นสุดยอดแห่งสายพันธุ์อันดับหนึ่ง โดยลักษณะรูปร่างของโคสายพันธุ์นี้มีขนาดเล็ก เส้นขนดำหยักเป็นลอน ส่วนกลางลำตัวกางออก ซี่โครงแข็งแรง ส่วนขาหลังและลำคอบาง โคสายพันธุ์นี้เลี้ยงกันมากกว่า 90% ของประชากรวัวทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น และเฉพาะสายพันธุ์ japanese black นี้เท่านั้นที่จะให้เนื้อซึ่งมีไขมันแทรกในปริมาณสูงสุด
ค้นหาสูตรอาหารที่เกี่ยวข้อง

Official Editor

Warm Welcome

Foodie

ผู้หลงรักการทำและชิมอาหาร

Partner

พันธมิตร และแบรนด์วัตถุดิบอาหาร

Professional service

หน่วยงานและองค์กร

Contact Us

Bangkok Thailand

+6681 559 9599

foodietaste88@gmail.com